Ana Sayfa / Blog Yazılarım / .NETCORE Repository sonrası Controller'ımızı güncelleme

.NETCORE Repository sonrası Controller'ımızı güncelleme

  • BugraSoft
  • 17/03/2024
  • 0 Yorum
  • 123 Görüntülenme

Daha önce eklediğimiz Kitap Türü Controller’ımızın gerekli yerlerini güncelleyelim. İlk önce bağlantı nesnemizi tekrar güncelleyelim

private readonly IKitapTuruRepository _KitapTuruRepo;

 

public KitapTuruController(IKitapTuruRepository dbContext)

{

    _KitapTuruRepo = dbContext;

}

Daha sonra Index’teki listeleme işlemini güncelleyelim

public IActionResult Index()

{

    List<KitapTuru> k = _KitapTuruRepo.GetAll().ToList();

    return View(k);

}

Daha sonra ekleme işlemini güncelleyelim

[HttpPost]

public IActionResult Ekle(KitapTuru k)

{

    if (ModelState.IsValid)

    {

        _KitapTuruRepo.Ekle(k);

        _KitapTuruRepo.Kaydet();

        TempData["Basarili"] = "Kitap Türü Ekleme İşlemi Başarılı";

        return RedirectToAction("Index", "KitapTuru");

    }

    return View();

}

Daha sonra güncelleme işlemini güncelleyelim

public IActionResult Guncelle(int? id)

{

    if (id == null && id == 0)

    {

        return RedirectToAction("Index", "KitapTuru");

    }

    KitapTuru? k = _KitapTuruRepo.Get(x=> x.ID == id);

 

    if (k == null)

    {

        return RedirectToAction("Index", "KitapTuru");

 

    }

    return View(k);

}

 

[HttpPost]

public IActionResult Guncelle(KitapTuru k)

{

    if (ModelState.IsValid)

    {

        _KitapTuruRepo.Guncelle(k);

        _KitapTuruRepo.Kaydet();

        TempData["Basarili"] = "Kitap Türü Güncelleme İşlemi Başarılı";

        return RedirectToAction("Index", "KitapTuru");

    }

    return View();

}

Daha sonra silme işlemini güncelleyelim

public IActionResult Sil(int? id)

 {

     if (id == null && id == 0)

     {

         return RedirectToAction("Index", "KitapTuru");

     }

     KitapTuru? k = _KitapTuruRepo.Get(x => x.ID == id);

 

     if (k == null)

     {

         return RedirectToAction("Index", "KitapTuru");

 

     }

     return View(k);

 }

 

 [HttpPost]

 public IActionResult Sil(int id)

 {

     KitapTuru k = _KitapTuruRepo.Get(x => x.ID == id);

     if (k == null)

     {

         return RedirectToAction("Index", "KitapTuru");

     }

     _KitapTuruRepo.Sil(k);

     _KitapTuruRepo.Kaydet();

     TempData["Basarili"] = "Kitap Türü Silme İşlemi Başarılı";

     return RedirectToAction("Index", "KitapTuru");

 }

Daha sonra ise program.cs’e gelip şu kodu yazmalıyız.

builder.Services.AddScoped<IKitapTuruRepository, KitapTuruRepository>();

Yorumlar

henüz yorum bulunamadı

Yorum Yap