Ana Sayfa / Blog Yazılarım / .NET CORE GİRİŞ (CODE FIRST)

.NET CORE GİRİŞ (CODE FIRST)

  • BugraSoft
  • 14/03/2024
  • 0 Yorum
  • 62 Görüntülenme

Merhaba, bugün .net Core 7 ile proje oluşturmayı daha sonra code first ile CRUD işlemlerini öğreneceğiz.

İlk önce projeyi oluşturuyoruz daha sonra alttaki 3 Nuget Paketini yüklüyoruz

Daha sonra class'ları oluşturuyoruz.


namespace Core.Models

{

    public class KitapTuru

    {

        [Key]

        public int ID { get; set; }

 

        [Required]

        public string Ad { get; set; }

    }

}


Daha sonra DbContext sınıfı oluşturuyoruz.


using Microsoft.EntityFrameworkCore;

 

namespace Core.Models

{

    public class UygulamaDBContext:DbContext

    {

        public UygulamaDBContext(DbContextOptions<UygulamaDBContext> options) : base(options){  }

    }

 

}


Daha sonra appsettings.json'a connection stringi oluşturuyoruz.


"ConnectionStrings": {

   "DefaultConnection": "Server=.\\SQLEXPRESS; Database=DatabaseAdı; Trusted_Connection=True; TrustServerCertificate=True"

 }


Daha sonra program.cs'e bağlantımızı tanıtıyoruz.


builder.Services.AddDbContext<DBContextSınıfı>(options =>

options.UseSqlServer(builder.Configuration.GetConnectionString("DefaultConnection")));


Migration ile veri tabanı oluşturacağız

Görüntüde gözüktüğü gibi Paket Yönetici Konsolunu açıyoruz

Daha sonra update-database ile veri tabanını oluşturuyoruz

Daha sonra veri tabanına tablolar eklemek için DBContext Classımıza public DbSet<KitapTuru> KitapTurleri { get; set; } yazıyoruz

Daha sonra ise add-migration kitapturuekle(bu kısım boşluksuz olacak) komutunu yazıyoruz ardından tekrardan update-database yazarak tabloları veri tabanına ekliyoruz.

Yorumlar

henüz yorum bulunamadı

Yorum Yap