Ana Sayfa / Blog Yazılarım / Windows Form Ekleme Silme Güncelleme ve Listeleme

Windows Form Ekleme Silme Güncelleme ve Listeleme

  • BugraSoft
  • 25/12/2023
  • 0 Yorum
  • 87 Görüntülenme

Merhaba, bugün Windows form'da veri tabanına bağlanmayı, CRUD işlemlerini ve DataGriedView'da listelemeyi göstereceğim.


Programın dinamik olması için class oluşturmamız gerekiyor sadece oradaki bağlantı cümlesini değiştirirsek tüm projede etkili olacaktır. Clasımızın ismi baglan.cs olacak.


public static string conStr = "Data Source=.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=veritabanıadı;Integrated Security=True";

 public static SqlConnection conn = new SqlConnection(conStr);

 public DataTable veriAl(string sql)

 {

     SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(sql, conn);

     DataTable dt = new DataTable();

     conn.Open();

     da.Fill(dt);

     conn.Close();

     return dt;

 }


Şimdi bütün form sayfamıza şu kodları eklememiz gerekiyor.


public partial class giderler : Form

{

public static string c = baglan.conStr;

SqlConnection conn = new SqlConnection(c);

baglan b = new baglan();


Daha sonra Ekleme işlemini yapalım.


DialogResult cevap = new DialogResult();

cevap = MessageBox.Show("Eklemek İstiyor musunuz?""Ekleme İşlemi", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Warning);

if (cevap == DialogResult.Yes)

{

    conn.Open();

    string kayit = "INSERT INTO tblGiderler(giderAdi, sektör, fiyat, tarih, giderAciklama) values (@giderAdi, @sektör, @fiyat, @tarih, @giderAciklama) ";

    SqlCommand cmd = new SqlCommand(kayit, conn);

    cmd.Parameters.AddWithValue("@giderAdi", txtGiderAdi.Text);

    cmd.Parameters.AddWithValue("@sektör", txtSektör.Text);

    cmd.Parameters.AddWithValue("@fiyat", Convert.ToDouble(txtFiyat.Text));

    cmd.Parameters.AddWithValue("@tarih", txtTarih.Value);

    cmd.Parameters.AddWithValue("@giderAciklama", txtAciklama.Text);

    cmd.ExecuteNonQuery();

    conn.Close();

    dgvGider.DataSource = b.veriAl("Select * from VwGiderler");

    MessageBox.Show(txtGiderAdi.Text + "Başarıyla eklendi""İşlem Başarılı");

}


Daha sonra Güncelleme işlemini yapalım.


DialogResult cevap = new DialogResult();

cevap = MessageBox.Show("Güncellemek İstiyor musunuz?""Güncelleme İşlemi", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Warning);

if (cevap == DialogResult.Yes)

{

    SqlCommand cmd = new SqlCommand();

    conn.Open();

    cmd.Connection = conn;

    cmd.CommandText = "update tblGiderler set giderAdi=@giderAdi ,sektör=@sektör ,fiyat=@fiyat ,tarih=@tarih, giderAciklama=@giderAciklama where ID=" + dgvGider.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() + "";

    cmd.Parameters.AddWithValue("@giderAdi", txtGiderAdi.Text);

    cmd.Parameters.AddWithValue("@sektör", txtSektör.Text);

    cmd.Parameters.AddWithValue("@fiyat", Convert.ToDouble(txtFiyat.Text));

    cmd.Parameters.AddWithValue("@tarih", txtTarih.Value);

    cmd.Parameters.AddWithValue("@giderAciklama", txtAciklama.Text);

    cmd.ExecuteNonQuery();

    conn.Close();

    dgvGider.DataSource = b.veriAl("Select * from VwGiderler");

    MessageBox.Show("Başarıyla güncellendi","İşlem başarılı");

}


Daha sonra Silme işlemini yapalım.


DialogResult cevap = new DialogResult();

cevap = MessageBox.Show("Silmek İstiyor musunuz?""Silme İşlemi", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Warning);

if (cevap == DialogResult.Yes)

{

    SqlCommand cmd = new SqlCommand();

    conn.Open();

    cmd.Connection = conn;

    cmd.CommandText = "delete from tblGiderler where ID=" + dgvGider.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() + "";

    cmd.ExecuteNonQuery();

    conn.Close();

    dgvGider.DataSource = b.veriAl("Select * from VwGiderler");

    MessageBox.Show("Başarıyla silindi","İşlem başarılı");

}


Evet CRUD işlemleri bu kadardı diğer blog yazılarımızda windows form'un farklı olay ve özelliklerini ele alacağız.

Yorumlar

henüz yorum bulunamadı

Yorum Yap